Ενσύρματο ΠληκτρολόγιοPOWERTECH ενσύρματο keyboard - multimedia

Γενικά για το πληκτρολόγιο
- 9 HOT multimedia key
- Ελληνικά γράμματα
- Υψηλής ποιότητας επιφάνεια
- Μεγάλη αντοχή
- Χρώμα μαύρο