Ενδεικτικές Τιμές - Υπηρεσίες
  Συντήρηση
 • 10ευρώ/ώρα
 • Πακέτο 100 ώρες 1500ευρώ για 12 μήνες
 • Σχεδιασμός και Φιλοξενία
 • κατόπιν επικοινωνίας
  Σύνθεση Προσωπικού Υπολογιστή
 • Κόστος Συναρμολογησης 60ευρώ + κόστος του επιλεγμένου hardware
 • Επισκευή Προσωπικού Υπολογιστή
 • Κόστος Επισκευής 15ευρώ/ωρα + κόστος αντικατάστασης hardware εφόσον κρίνεται απαραίτητο
 • Εγκατάσταση Windows
 • Κόστος Εγκατάστασης 30ευρώ + κόστος αγοράς γνήσιου Λειτουργικού Συστήματος εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης
 • Εγκατάσταση Software
 • Κόστος Εγκατάστασης 10ευρώ + κόστος αγοράς του επιλεγμένου προγράμματος εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης
  Εκμάθηση Ιντερνέτ
 • 10ευρώ/ώρα
 • Εκμάθηση Windows
 • 10ευρώ/ώρα
 • Εκμάθηση Office
 • 10ευρώ/ώρα
 • Πακέτα
 • 80ευρώ/10ώρες
 • 140ευρώ/20ώρες
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
#Στα πακέτα δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού και των 3 δυνατοτήτων εκμάθησης